تعبیر دیدن قطب نما در خواب

تعبیر دیدن قطب نما در خواب

اگر روی شما قطب نما دیده اید ، این بدان معناست که شما مجبور خواهید شد در محدودیت های محدود مبارزه کنید و به پیشرفت ناامیدکننده اما شرافتمندانه دست پیدا کنید.

اگر خواب قطب نما یا سوزن دریا را دیده اید ، این پیش بینی می کند که با شرایط طراوت احاطه خواهید شد و افراد شریف از شما حمایت می کنند.

اگر قطب نمای را مشاهده کنید که نشان دهنده انحراف است ، از دست دادن و فریب را پیشگویی می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا