تعبیر دیدن تمساح در خواب

تعبیر دیدن تمساح در خواب

دیدن او در خواب بیانگر یک پلیس است ، نه دشمن و نه دوست نمی توانند از او در امان باشند و او یک دزد خیانتکار است.

این همچنین نشانگر تاجر ناعادل و خیانتکار است ، بنابراین هرکس ببیند که تمساح او را به داخل آب کشانده و در آن او را کشته است ، سپس او به دست پلیسی می افتد که پول او را می گیرد و می کشد.

دیدن تمساح در خواب بیانگر بی اخلاقی ، ممنوعیت ، کسب چیزهای ممنوعه ، ترس و گرفتاری از توقف باد یا راهزنان است.

شاید بینایی وی بیانگر تحریف سن در اثر غرق شدن باشد.

و هرکس ببیند که تمساح او را به داخل آب کشانده است ، سپس یک سلطان یا مرد چیزی را از خانه اش می گیرد در حالی که از آن متنفر است.

و هرکسی در خواب ببیند که تمساح را به زمین می کشد ، در این صورت دشمن یا عزمی را به دست می آورد و پول خود را از او می گیرد.

و هرکس در خواب ببیند که به گوشت تمساح ، یا از پوست آن ، یا از چربی آن ، یا چیزی از آن آلوده باشد ، پس از آن به اندازه پول دشمن او تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

در مورد تمساح ، این دشمنی است که دوستی از او در امان نیست ، بنابراین هرکس ببیند که به تمساح برخورد کرده ، یک مرد را نیز آلوده خواهد کرد.

و هرکسی در خواب ببیند که تمساح او را به آب می کشد ، پس سلطان چیزی را از او می گیرد و از آن متنفر است.

و هرکسی دید که تمساح را به زمین بکشاند ، دشمن خود را برنده خواهد شد.

و هر کسی که در خواب ببیند به استخوان ، گوشت یا پوست خود برخورد کرده است ، پس از آن به اندازه آن از دشمن خود پول خواهد گرفت.

و گفته شد که تمساح یک پلیس است زیرا که شرورترین در دریا است ، و گفته شد که او یک دزد خیانتکار یا یک بازرگان متقلب است.

هنگام دیدن این موجود مطمئن باشید که بهترین دوست شما را فریب می دهد. دشمنان در هر فرصتی به شما حمله خواهند کرد.

اگر در خواب ببینید که پشت یک تمساح را قدم گذاشته اید ، پس انتظار دارید که به دردسر بیفتید و برای خلاص شدن از شر آن سخت تلاش خواهید کرد. به این هشدار توجه کنید وقتی رویاهایتان اینگونه از شما بازدید می کنند. حتی از دادن اعتماد به دوستان خود خودداری کنید.

رویایی درباره تمساح ، مگر اینکه آن را بکشید ، برای همه افراد مرتبط با این رویا یک رویای نامطلوب و منفی است. این یک هشدار رویایی است.

و تمساح: یک پلیس چون او شیطانی ترین چیز در دریا است که نه دشمن و نه دوستی از او در امان نیستند و او یک دزد خیانتکار است و در همان موقعیت هفت قرار دارد.

هر کس در خواب ببیند که تمساح او را به آب می کشد و در آن می کشد ، سپس او به دست پلیسی می افتد که پول او را می گیرد و می کشد ، و اگر تحویل دهد ، تحویل می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا