تعبیر دیدن رنگدانه سوزان در خواب

سوزش سر دل Alasbagh ، این نگرانی و تاریکی را از بین می برد.

به طور خلاصه ، خواب سوزاندن العاصباغ به پنج جنبه تعبیر می شود: بیماری ، اندوه ، نزاع ، پریشانی و اختلاف نظر با خانواده و افراد تحت تکفل وی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا