تعبیر دیدن شیرینی در خواب

تعبیر دیدن شیرینی در خواب

اگر خواب شیرینی های آلوده را در سر می پرورانید ، این بدان معنی است که دشمنی که به عنوان دوست مبدل شده وارد این اسرار شده و اسرار فعلی شما را برای رقبای خود فاش می کند.

شیرینی و غذا: در اصل ، اگر شخصی خود را در حال خوردن آن ببیند ، این نشان دهنده خوب بودن زندگی ، فرار از خطرات و رسیدن به لذت و آسایش است.

در مورد کاسه های دسر و کاسه های آنها ، آنها نشانگر همسایگی حسن ملیت هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا