تعبیر دیدن قاعدگی در خواب

تعبیر دیدن قاعدگی در خواب

و به اشکال آن است: هر که ببیند حیض دارد ، این نشانگر فساد دین او و ارتکاب امور حرام است.

هرکس در خواب ببیند که همسرش حیض است ، امور دنیایی مانع او می شود و اگر همسرش صالح باشد ، در دین خود گیج است.

و اگر زنی ببیند که او حیض است ، به اندازه حیض برای او پول می گیرد

هرکس در خواب ببیند که حیض است ، چه زن باشد و چه مرد ، و بعد از حیض غسل کرد و لباس خود را پوشید ، این نشان دهنده موفقیت دین و امور دنیوی او است.

و هر كه در خواب ببيند با زن حيض رابطه دارد و نطفه زن از روي او ريخته ، پس پول خواهد گرفت.

گفته شد که خواب حیض حاکی از دروغ است ، همانطور که فرمود ، سلام و درود بر او ، در حدیثی که دلالت بر آن دارد.

و اگر پیرزن ببیند که حیض کرده است ، بیانگر انقضای مدت حیات او است.

اگر کودک دید که قاعدگی می کند ، این نشان دهنده از بین بردن باکره بودن او است.

گفته شد که رویای قاعدگی برای یک پیرزن و یک زن جوان به مرگ تعبیر می شود و شاید رویای مربوط به قاعدگی برای یک دختر جوان بیانگر ازدواج باشد.

قاعدگی در خواب برای پسری باردار ، به دلیل گفتن حق تعالی: “پس او خندید ، بنابراین ما به او بشارت اسحاق را دادیم.”

اگر مردي ديد كه حيض دارد و با پول همبستر مي شود ، آميزش براي او جايز است.

اگر ببیند که همسرش در حالی که از او دور است ازدواج کرده است ، شاید زندگی دنیوی او برای او پایدار باشد.

و اگر او قاعدگی او را می دید ، صنعت او مسدود می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا