تعبیر دیدن خشخاش در خواب

تعبیر دیدن خشخاش در خواب

گیاه مخدر

این در خواب یک پول خوب است ، بنابراین هر کس که ببیند که او آن را خورده است ، یک ثروت خوب خواهد دید و دیدن خشخاش پرچم های منتشر شده است.

چشم انداز دانه خشخاش

در مورد دانه خشخاش ، این پول بدون خستگی و سختی است.

دیدن خشخاش در خواب بیانگر نزدیک شدن تفکیک شادی ها و لذت های اغواگرانه و کندی تجارت است ، اما این فقط برای یک دوره خاص ادامه دارد.

اگر بوی کوکنار را استشمام کنید ، برده توهم خواهید شد و به دور از واقعیت پرواز خواهید کرد.

بوی خشخاش انسان را بی حس می کند و او را به جهانی دور و بیگانه و به دور از ماده و جهان می کشاند ، بنابراین روح در این چشم اندازها مانند یک خواب معمولی خواب می بیند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا