تعبیر دیدن جغجغه کودک در خواب

تعبیر دیدن جغجغه کودک در خواب

اگر در خواب جغجغه ای در دست کودک دیدید ، این یک فال خوب ، صلح و تفاهم در چارچوب خانواده و همچنین موفقیت در تجارت و سود شماست.

این دختر برای دختر به معنای ازدواج زودهنگام ، خوشبختی و رضایت است.

اگر به نوزادی جغجغه بدهید ، این بدان معناست که عملی انجام می دهید که شکست خواهید خورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا