تعبیر دیدن خشن در خواب

تعبیر دیدن خشن در خواب

اگر شخصی در خواب لباس درشت ، غذای درشت یا گفتار درشت ببیند و فرد بینا از مالکان ثروتمند باشد ، این نشان دهنده از بین رفتن موقعیت ، تغییر وضعیت و کاهش معیشت او است ، مگر اینکه ترجیح دهند که کارهای خوب آنها ، نشانگر تواضع و اعتقاد آنها است ، و اگر آنها این کار را ترجیح نمی دهند ، نشانگر نفرت از خداوند متعال است. از نظر آنها ، سخنان خشن ، جنگجویان را از خود دور کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا