تعبیر دیدن مبلغ در خواب

تعبیر دیدن مبلغ در خواب

اگر در خواب دیده اید که مبلغی با شما صحبت می کند ، به این معنی است که کسی شما را ستایش می کند و شما را در آمادگی برای درخواست کمک از افرادی که شایسته آن نیستند ، ستایش می کند.

اگر دختری در خواب ببیند که عاشق نامزد شده است ، این بدان معناست که تحت تأثیر وسوسه ها و پیشنهادات بیرونی در رابطه با یکی از دوستانش قرار می گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا