تعبیر دیدن مخلاس در خواب

تعبیر دیدن مخلاس در خواب

اگر خواب دیدن لال را در سر دارید ، باید از هرگونه رابطه دوستی یا معاشرت با یک زن عجیب دور باشید ، زیرا این امر پول و اعتبار شما را از دست می دهد.

المحلسی: شخصی که از دو پدر و مادر ، یکی سیاه و دیگری سفید تبار است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا