تعبیر دیدن خفقان در خواب

تعبیر دیدن خفقان در خواب

دیفتری: التهاب حنجره است که با سرفه و تنگی نفس مشخص می شود

اگر کروپ در گلو مصرف شود ، نشانگر این است که خانه استراحت یا فروشگاه فرد مختل شده است.

خانقاه

دیدن آن در خواب بیانگر سفر ، زهد ، تقوا ، تلاوت قرآن و بطلان درآمد است.

همچنین الخنقه دلالت بر توبه گناهکار و روی آوردن کافر و رفع نگرانی ها و پریشانی ها دارد.

شاید توسط دیفتری نشان داده شود.

اگر در خواب ببینید که کودک شما کرپ دارد ، این به معنای یک بیماری خفیف است ، اما هیچ ترسی برای او وجود ندارد.

به طور کلی ، این فال خوبی برای سلامتی و هماهنگی خانواده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا