تعبیر دیدن سنگر در خواب

تعبیر دیدن سنگر در خواب

در خواب ، این نشان دهنده نگهبانان و سربازان پادشاه ، یا کشور است. اگر سنگر نشانگر پادشاه بود ، سربازان افراد وی و پول او بودند و اگر نشانگر دانش بود ، سنگر مدرک دانشمندانی بود که آن را نگهداری می کردند ، و اگر نشانگر همسر بود ، سنگر سرپرست او بود ، و اگر نشان می داد که پسر پدر یا مادرش سنگر است.

اگر در خواب قلعه یا شهری بدون سنگر ببیند ، دلیل بر انحلال امور است ، مانند جلوگیری از زکات ، هدر رفتن پول ، از دست دادن دانش یا حمله دشمن ، یا امر به معروف و نهی از منکر.

اگر در خواب سنگر دیدید ، باید مراقب نقشه ای باشید که علیه شما طراحی شده است.

همچنین اگر در مدیریت مشاغل و پروژه های جدید خود و یا برخورد با غریبه ها مراقب نباشید ، ضرر خواهید کرد.

دیدن در خواب که سنگر پر است ، به این معنی است که شما با حوادث ناراحت کننده و ناراحت کننده احاطه شده اید.

اگر خواب دیدن افتادن در یک خندق را داشته باشید ، این به معنای انحلال و از دست دادن شخصی است ، اما اگر از روی آن بپرید ، این بدان معنی است که شما به گونه ای زندگی خواهید کرد که هر عمل اشتباهی را که انجام داده اید فراموش خواهید کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا