تعبیر دیدن خفگی در خواب

تعبیر دیدن خفگی در خواب

هرکس در خواب ببیند دارد خفه می شود و بیماری دارد ، پس به خاطر اشتباهی که مرتکب شده مجازات می شود.

اگر شخصی ببیند که با حلق آویز خودش را خفه می کند ، این نشانگر اندوه و اندوه است. شاید دل خفه شدن برای ادعای بدهی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا