تعبیر دیدن مه در خواب

تعبیر دیدن مه در خواب

گیاه دارواش در خواب بیانگر خوشبختی و شادی زیاد است.

در مورد جوانان ، این به معنای لذت ها و لذت های بسیاری است.

اگر خواب آویز یک دارواش در موقعیت غیرقابل قبول است ، پس این بدبختی را به جای شادی و ثروت پیشگویی می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا