تعبیر دیدن زنبور در خواب

تعبیر دیدن زنبور در خواب

دیدن شاخک در خواب به این معنی است که دشمنان از شما انتقاد می کنند و با سو mal نیت از شما تهمت می زنند.

اگر زن شما قدرت حس حسادت و نفرت را احساس می کند.

اگر زنبورها را بکشید ، می توانید دشمنان خود را خفه کنید ، و حقوق خود را بدون ترس حفظ کنید.

اگر خواب یک زنبور بودید ، این نشان دهنده قطع رابطه دوستی طولانی مدت و از دست دادن پول است.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که توسط زنبوری گزیده شده یا در لانه شاخدار است ، این پیشگویی می کند که بسیاری از زنان حسود به دنبال تحقیر وضعیت خود در مقابل طرفداران او هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا