تعبیر دیدن سپر در خواب

تعبیر دیدن سپر در خواب

در مورد سپرها ، از آن به عنوان امنیت و محافظت در برابر دشمنان تعبیر می شود ، و شاید این قلعه ای از دین ، ​​قدرت ، پول و معیشت بوده است.

و گفته شد که سپر قلعه ای مردانه است و یک سلطان بزرگ آن را پوشیده است و برای عوام نعمت و محافظت از ابتلا و دسیسه هاست. خداوند متعال فرمود: “و زرهی که تو را از قدرت محافظت کند” آیه.

و حق تعالی فرمود: “و ما به او کار پوشیدن لباس را آموختیم تا تو را از توان خود تقویت کند.” و سپر برای ساختن مکان مستحکم ساخته شد.

در مورد پوشیدن سپر ، توسط یک برادر یا برادرزاده تعبیر می شود.

و هر كه در خواب ببيند سپرى بر تن دارد ، پس از همه مصائب در امان خواهد بود.

در مورد سپر: کسی که آن را بپوشد قدرت زیادی پیدا می کند.

پوشیدن همه سلاح ها سپر دشمنان است و سپر مصونیت دین است و برای مردم عادی یک نعمت و محافظت در برابر بلاها و توطئه ها است. خداوند متعال فرمود: “شلوارک هایی که شما را از گرما محافظت می کند و زرهی که شما را از سختی شما محافظت می کند ، بنابراین او لطف خود را بر شما تمام می کند. ”

و هرکس در خواب ببیند که او سپر می سازد ، پس او در حال ساختن یک شهر مستحکم است ، و پوشیدن سپر همچنین نشان دهنده یک برادر ظهیر یا ابن شفیق است ، و پوشیدن آن برای تجارت یک فضیلت است که از تجارت دائمی ، امنیت و حفظ ، و گفته شد که سپر پول و مالکیت است ، و گفته شد که آنچه از سلاح های پوشیده شده مانند سپر ، تخم مرغ ، گوشن و سینه و ساق است ، نشان دهنده لباس کیسوا و گوحان مانند سپر است ، با این تفاوت که این استحکام ، حفظ و محکم تر است ، و گفته شد که پوشیدن آن نشانگر ازدواج با یک زن قوی ، عزیز و زیبا با پول است.

و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دیدم گویی در زره مستحکم هستم ، آن را به مدینه دادم و با قوچ زین شدم ، پس قوچ گردان.

در مورد بخشش و تخم مرغ: هرکسی که بر سر خود آمرزش یا تخم مرغی ببیند ، پس از از دست دادن پول در امان است و شکوه و افتخار کسب می کند ، و گفته شد که اگر تخم مرغ از ارزش بالایی برخوردار باشد ، زن ثروتمند و زیبا و اگر زیاد نباشد نشانگر زنی زشت است و گفته شد هرکس تخم آهنی ببیند به معنای بزرگ است.

و ساعد آهن: آنها از مردان خویشاوندی او هستند ، بنابراین هر كه دو بازو بر او ببیند ، از دست مردی از خویشاوندی خود قویتر می شود ، و گفته شد كه او دو مرد بزرگ و بزرگ را همراهی می كند ، و شاید تفسیر بر روی پسر یا برادرش افتاده باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا