تعبیر دیدن لگدمال شدن در خواب

تعبیر دیدن لگدمال شدن در خواب

در مورد dast ، از آن به عنوان ارزش خانه تعبیر می شود که پرده ای معتبر است.

و اگر در آجر چیزی شیرین یا غذای شیرین ببیند ، این نشان می دهد که از ارزش خانه بهره مند خواهد شد.

اگر خلاف آن باشد ، در این صورت بر خلاف آن تفسیر می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا