تعبیر دیدن گلخانه در خواب

تعبیر دیدن گلخانه در خواب

برای دیدن گلخانه ، پیش بینی می کند که با گوش دادن به تملق چاپار صدمه می بینید.

اگر دختری خواب ببیند که در یک گلخانه زندگی می کند ، این تأیید می کند که مشکلات به او وارد می شود و او را از دست دادن اعتبار تهدید می کند.

گلخانه: گلخانه ای برای پرورش یا محافظت از گیاهان دارای مجوز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا