تعبیر دیدن سربند در خواب

تعبیر دیدن سربند در خواب

اگر در خواب یا رویا هدبند می بینید یا می بندید ، این بدان معناست که شما باید به هر موضوع یا هر مشکلی که در زندگی خود با آن روبرو هستید ، عینی نگاه کنید.

در صورت ارائه امکانات و گزینه ها ، باید قبل از تصمیم گیری درباره هر تصمیمی ، عمیق و دقیق فکر کنید.

بنابراین ، هدبند در خواب نماد نیاز به تدبیر و تفکر صحیح است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا