تعبیر دیدن کشمش در خواب

تعبیر دیدن کشمش در خواب

اگر کشمش را در خواب یا رویا می بینید ، این نماد برخی از نیروهای منفی است که علیه شما کار می کنند.

اگر در خواب دیده اید که کشمش می خورید ، این بدان معناست که ناامیدی در تحقق رویاهای شما تأثیر می گذارد.

کشمش: همه سیاه ، قرمز و سفید خوب و پول هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا