تعبیر دیدن گل بنفشه در خواب

تعبیر دیدن گل بنفشه در خواب

اگر بنفشه ها را در خواب ببینید یا جمع کنید ، این پیش بینی لحظات خوش و حوادثی است که در آن توجه یک فرد برجسته را پیدا خواهید کرد.

اگر دختر جوانی ببیند که دارد بنفشه جمع می کند ، به زودی با شوهر آینده اش ملاقات می کند.

پژمردن یک گل بنفشه به معنای شکست و پایان غم انگیز یک رابطه عاشقانه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا