تعبیر دیدن ساعتها در خواب

تعبیر دیدن ساعتها در خواب

رویای ساعتها هرکس صبح را در هنگام نورانی و نورانی ببیند ، مردم آن مکان از امنیت ، خوبی و آسایش برخوردار خواهند شد.

و اگر تاریکی را پس از طلوع فجر یا در وقت آن ببیند ، بیان او مخالف آن است و اگر نورانی باشد ممکن است باعث افزایش رزق شود.

و هر که وقت سرخ شدن صبح را ببیند ، برای مردم آن مکان ضعف است. گفته شد چشم انداز طلوع فجر نشان دهنده دین ، ​​نیکی ، درستی و قدرت است.

و هرکس ساعت دوم روز را ببیند ، به دو صورت تعبیر می شود: خیر و برکت یا سهل انگاری در یک امر. و گفته شد بینایی از ساعات تفسیر شده در سالها ، و در ماهها گفته شد ، و آغاز ساعات روز اگر برابر با شب باشد ، که دوازده ساعت است ، بنابراین بینایی ساعت اول است در محل ماه محرم الهی تفسیر شده است.

و بینایی ساعت دوم نشانگر یک مکان صفر است.

و بینایی ساعت سوم نشان دهنده مکان اولین چشمه است.

و بینایی ساعت چهارم نشانگر مکان چشمه دوم است.

و بینایی ساعت پنجم مکان جماد al العلاla را تفسیر می کند.

و ر visionیت ساعت ششم نشان دهنده مکان جماد Al الآخیره است.

و بینایی ساعت هفتم نشان دهنده مکان راجب است.

و بینایی ساعت هشت نشانگر مکان شعبان است.

و بینایی ساعت نهم نشانگر مکان ماه رمضان است.

و بینایی ساعت دهم نشان دهنده مکان شوال است.

و بینایی ساعت یازدهم مکان ذوالقعده را تفسیر می کند.

و بینایی ساعت دوازدهم مکان ذی الحجه را تفسیر می کند.

و هرکس ببیند که از این ساعتها چیزی گذشته است ، اول ماههای سال ، و منتظر آنچه در جستجوی خیر و شر است ، و اگر زمان معلوم مانند ظهر ، عصر ، غروب آفتاب و شام را ببیند ، مگر اینکه یکی از اقدامات فوق الذکر اتفاق افتاده باشد ، پس از آن طبق ساعت آن محاسبه می شود و تفسیر براساس حکم آن است.

و هرکس ساعتی از شب را ببیند ، به دو صورت تعبیر می شود: حکم آن نیم ماه است و دیدگاهی که حکمی ندارد ، زیرا حق تعالی می فرماید:

و گفته شد که برای ساعتهای شب هیچ عبارتی وجود ندارد مگر آنکه در بالا در مورد ملاحظه زمان و آنچه از آن گذشته است ذکر شد ، و اما در مورد آزاد شدن ساعت آن و حکم بیان آن ، این یک در وهله اول سقوط

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا