تعبیر دیدن دندان یا دندان در خواب

تعبیر دیدن دندان یا دندان در خواب

دندان افتادن

در خواب ، این نشان می دهد که او عمر طولانی تر از هم سن و سالان خود خواهد داشت.

اگر ببیند که تمام دندانهایش افتاده است ، پس عمر طولانی خواهد داشت.

و اگر بیند که تمام دندانهایش ریخته است و دیگر آنها را نمی بیند ، افراد خانه اش قبل از او می میرند ، یا بیمار می شوند.

و هرکس در خواب ببیند که دندانهای بالایی اش به دست او بیفتد ، پس این پول برای او خواهد بود ، و اگر در دامان او بیفتد ، او یک پسر نر است ، و اگر به زمین بیفتد ، بلای مرگ است .

و هرکس ببیند که دندانهای پایین او افتاده است ، پس از آن دچار درد ، درد ، توهم و اندوه خواهد شد ، و هرکس اگر در خواب دندانهایش بیفتد بدهکار است ، این نشان می دهد که او بدهی خود را پرداخت می کند.

و اگر ببیند که یکی از دندانهایش افتاده است ، یک باره تمام بدهی های خود را پرداخت می کند ، و اگر تمام دندانهایش خراب شود ، همه کسانی که در آن خانه هستند و دوستانشان از بین می روند.

و هرکس در خواب ببیند که دندانهایش می افتد در حالی که آنها آنها را در دست خود می گیرد ، این نشان دهنده مرگ کودکان است و گفته شد هرکس دندانهایش را می بیند نشان دهنده آسیب به برخی از دوستانش است.

و اگر بیند که شکافش افتاده است ، پس پسر ، برادر یا خواهر ، و اگر دندان بدون معالجه باشد ، می افتد و اگر آن را در دست گرفت ، و اگر فرزند حامله داشت ، پسر نزد او آمد ، در غیر این صورت یک برادر یا خویشاوند خوب آنرا قطع می کرد.

گفته شد که افتادن دندان ها مانعی را نشان می دهد که مانع از خواسته های او می شود و گفته شد که این دلیل بر بازپرداخت بدهی است و اگر آنچه را که از دندانش افتاده بود بر می داشت ، ممکن است اشتباه گفته باشد ، پشیمان شود و آن را پنهان کرد

شاید از دست دادن دندان به صاحبان مجاهدین ، ​​ضرورت عدم را نشان دهد.

و هر که ببیند دندانهایش افتاده است و قادر به خوردن نیست ، فقیر است.

و اما دندانها در تفسیر ، آنها اهل خانه و اقوام هستند ، همانطور که در بالا ، آنها مرد هستند ، و در مورد پایین ترها ، آنها زن هستند ، و اما در مورد سگ ، استاد او است خانواده یا هر کسی که مناسب او باشد.

گفته شد که سگ سمت راست بالا پسری است که جای پدرش را می گیرد و چپ در زیر او قرار دارد.

و گفته شد راست دایی است ، و چپ دایی است ، و گفته شد عمر صاحب بیناست ، و در مورد چینهای بالایی ، راست پدر است ، و چپ عموی است.

افرادی که صحبت می کردند به اتفاق آرا موافقت کردند که هرکسی چه چیزی را به دندان افترا می بیند ، اگر از بالا باشد ، با مردان عبور می کند و اگر از پایین باشد ، با زنان عبور می کند و گفته می شود که چین های پایین مادر است و عمه ، و مولرها پدربزرگ و مادربزرگ هستند.

و هرکس ببیند که در کنار چیزی شبیه به آن برای او رشد می کند ، پس از آنهایی که به او منتسب می شوند یا کسانی که جای او را می گیرند منفعت می برد و مصرف دندان دلیل بر استدلال بین افراد خانواده اش.

و هرکس ببیند که در دندانهایش شکاف دارد ، تقصیر افراد خانواده اوست که به او برمی گردند ، و شاید این نشانگر افزایش نیکی باشد ، زیرا برای مردم مطلوب است و شایسته است.

هر کس در خواب ببیند که دندانی برای او رشد کرده است در حالی که به او آسیب می رساند ، این یک بدبختی یا یک مصیبت است.

هر کس در خواب ببیند کسی دندانهایش را بیرون می آورد ، نشان می دهد که او رابطه خویشاوندی خود را قطع می کند یا پول خود را صرف دوست نداشتن می کند.

هرکس در خواب ببیند دندانش به زمین افتاده و آن را دریافت می کند ، نشان می دهد که پسری خواهد داشت و اگر آن را دریافت نکند ، نشان دهنده مرگ یکی از بستگان وی است.

و هر که ببیند دندانهایش مخلوط شده ، این خیلی محمود نیست.

و هر كه ببيند دندانها يا چيزهايى از آنها در طولش زياد شده است ، پس او نيكو و ستايش است ، و اگر فقدان يا كوچك باشد ، برعكس است. گفته شد كه كوچك بودن دندانها نشانگر خوبى است ، و بزرگى آنها نشانگر خبر خوب

و هر كه ببيند چيزى از دندانهاى او در دامان او افتاد ، يا آن را در لباسش پزيد ، يا به دست او افتاد ، پس از آن به دو صورت تعبير مى شود: يا قرار دادن نگهدارنده يا استفاده از پول.

دیدن دندان در خواب به منزله ملاقات با افراد منفور یا بیماری است که شما را آزار خواهد داد.

اگر می بینید که دندان های شما در حال ریزش است ، این خبر بد و شکست در پروژه ها و کارها را نشان می دهد.

اگر پزشک دندان را برای شما بردارد ، به یک بیماری جدی مبتلا خواهید شد که ممکن است شما را بکشد.

اگر در خواب ببینید که دکتر شما را با دندان لمس می کند ، پس از مدت طولانی اضطراب و نگرانی ، چیز ارزشمند گمشده خود را بازیابی خواهید کرد.

اگر دندان های خود را بشویید یا مسواک بزنید ، این بدان معنی است که برای دفاع از ثروت و شانس خود وارد مبارزه شدیدی خواهید شد.

اگر دندان مصنوعی خود را بسازید ، این بدان معناست که دردسرهای شدیدی شما را احاطه کرده و برای خلاص شدن از آنها تلاش خواهید کرد.

اگر دندان های خود را از دست دهید ، این بدان معناست که نگرانی هایی را به همراه دارید که غرور شما را خرد کرده و علایق و تجارت شما را از بین می برد.

اگر ضربه ای به شما وارد شود که دندان های شما را از بین ببرد ، این یک بدبختی ناگهانی است: شما در تجارت خود ضرر خواهید کرد ، بیمار خواهید شد ، مرگ به دیدار شما می آید یا به طور ناگهانی تصادف خواهید کرد.

اگر سن خود را بررسی کنید ، به معنای هشدار دادن به شما است که مراقب باشید و به امور خود توجه کنید ، زیرا دشمنان قصد دارند شما را به دام بیندازند.

اگر دندانهای شما خراب و آسیب دیده باشد ، این به معنای مشکلات از نظر بهداشت و کار است.

اگر در خواب دیده اید که دندانهای خود را بیرون می کشید ، این بدان معناست که شما یا یکی از اعضای خانواده خود از بیماری رنج می برید.

دندان نامرتب در خواب ، فال بد است و به معنی بدبختی های مختلف ، بدبختی ، از دست دادن دارایی شخصی ، عدم تحقق و اجرای پروژه ها و مشاغل ، بیماری ، سلامتی و اختلالات عصبی حتی برای افراد سالم است.

اگر یک دندان از دهان بیفتد ، این به معنای خبر بد است.

اگر سنان سقوط کند ، به این معنی است که به دلیل بی احتیاطی و بی تفاوتی فرد وضعیت او را بد خواهد کرد.

در صورت افتادن سه دندان ، این امر بیماری و حوادث جدی را پیش بینی می کند.

اگر می بینید که تمام دندانهای شما ریخته است ، این امر نشان دهنده قحطی ، مرگ و بلایا است.

اگر دندانهای شما خراب شده و آنها را بیرون بیاورید نیز همین امر وجود دارد.

اگر در خواب دیدید که پس از برداشتن پلاک دندان های شما براق و تمیز می شود ، این به معنای مشکلات موقتی است که برطرف می شود و شما را در رفتار خود محتاط و باهوش تر می کند و شما از انجام وظایف خود لذت خواهید برد.

اگر دندان های خود را به دلیل سفید و زیبا بودن تحسین می کنید ، بدانید که پس از برآورده ساختن آرزوها و آرزوهایتان ، بسیاری از شادی ها ، شادی ها و حوادث شاد در انتظار شما هستند.

اگر در خواب دیدید که یکی از دندانهای خود را بیرون آورده اید یا آن را از دست داده اید ، و زبان خود را در دهان خود حرکت می دهید و بیهوده به دنبال آن می گردید ، پس به دکتر مراجعه کردید که او را پیدا نکرد و موضوع مخفی ماند ، سپس همه اینها بدان معناست که شما در شرف مشغله هایی هستید که باعث خوشبختی شما نخواهد شد و مصمم هستید که آنها را نادیده بگیرید ، اما سپس این کار را انجام می دهید و از آن به نفع خود استفاده می کنید حتی اگر دوستانتان به آنچه شما انجام داده اید مشکوک هستند.

اگر در خواب دیده اید که دندانپزشک دندان های شما را برای شما تمیز کرده است ، اما روز بعد آنها را زنگ زده دیده اید ، این بدان معناست که فکر می کنید از یک فرد یا موقعیتی که رویای خود را دارید سود و سود خواهید برد ، اما بعداً متوجه خواهید شد که یک زن یا شخص حیله گر در این رقابت با شما رقابت کرده و شما را بیش از حد او شلوغ کرده است.

سوسه:

اگر خواب یک شپشک می بینید ، این امر به منزله از دست دادن در تجارت و باطل در عشق است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا