تعبیر دیدن یک ماه در خواب

تعبیر دیدن یک ماه در خواب

هرکس ماه محرم را ببیند ، به سه صورت تعبیر می شود: عزت ، زیارت و ابراز لذت.

در مورد صفر ، آن را به دو صورت تعبیر می کنند: غم ، وهم ، جلال و ولایت.

در مورد ربیع الاول ، این سه جنبه دارد: شادی ، خوشبختی ، خوبی ، برکت ، ظاهر تبریک و رشد خیرات.

در مورد بهار دوم ، این دو جنبه دارد: دور شدن از باریکی به ثروت فراوان و افزایش معیشت.

در مورد جماداالولا ، این سه جنبه دارد: سرما ، یخ زدگی و استراحت از خستگی و اختلال در سفر.

و اما جماد al الاخیرا نیز به آن شباهت دارد و گفته شد که برکت و توبه حاصل می شود.

در مورد راجب ، این چهار جنبه دارد: سرکوب فتنه ، نهی از منکر ، و ریختن نعمت و خوبی.

و اما ماه شعبان رحمت است.

در مورد ماه رمضان ، این شش جنبه دارد: توبه خداوند متعال ، عبادت ، ترک گناهان ، نیل به خیر ، احیای سنت و فراوانی رزق و روزی.

در مورد شوال ، این دو جنبه دارد: شروع یک امر و گشایش سفر ، و گفته شد که امور دشواری انجام شده است.

در مورد ذوالقعده و ذی الحجه ، آنها به سه صورت تفسیر می شوند: زیارت ، انجام امور و کسب معاش و منافع.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا