تعبیر دیدن صلیب در خواب

تعبیر دیدن صلیب در خواب

در خواب ، این نشان دهنده دروغ ، شایعات ، تهمت برای زنا و دروغ پردازی است.

شاید این نشان دهنده بزرگ مردی باشد که دین را بر عهده دارد ، بنابراین هرکس ببیند با او صلیب دارد ازدواج می کند یا پسری به دنیا می آورد.

شاید صلیب نشانگر ازدواج فاسد ، یا نگرانی و وسوسه باشد.

صلیب به شرح زیر تفسیر می شود:

هر کس در خواب ببیند که او صلیبی داده یا آن را خریده است ، پس از آن به عنوان نقص در دین و تمایل به ناباوری تعبیر می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا