تعبیر دیدن صندل در خواب

تعبیر دیدن صندل در خواب

دیدن یا پوشیدن صندل در خواب به معنای راحتی و راحتی است و اینکه شما همه اطرافیان خود را به خوبی درک می کنید.

این رویا ممکن است نشان دهنده این باشد که باید مراقب افراد خاصی باشید تا آنها را آزرده یا آسیب نبینید.

اگر خواب ببینید صندل های شما پاره شده اند ، پس باید با احتیاط بیشتری به موقعیت های خاص نزدیک شوید.

اگر یک جفت صندل دیگر پیدا کردید ، این رویا به این معنی است که شما باید در جهتی دیگر شروع کنید.

و صندل: برداشتن آن از روی بنده یا زن.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا