تعبیر دیدن قورباغه در خواب

تعبیر دیدن قورباغه در خواب

او در خواب مردی پرستشگر و كوشا در اطاعت از خداوند متعال است.

احساس می شد که با همراهی اقوام و همسایگانش قورباغه ها پیشرفت می کنند.

و هرکس دید که گوشت قورباغه می خورد ، اندکی از اقوام و همسایگان خود بهره مند شد ، و قورباغه ها در خواب مردم جادوگران فریبکار را نشان می دهند و هر که قورباغه را بخورد پادشاهی بدست آورد.

و هر که ببیند قورباغه ها از شهر خارج شده اند ، با دعا و نیایش عذاب از شهر برداشته می شود و شکار قورباغه ها ضرب المثل ها و همسالان را شکست می دهد.

و ممکن است قورباغه ها نگهبانان درب سلاطین یا اهالی ستایش از فقرا ، یا زاهدان را نشان دهند ، و قورباغه ها نشان دهنده مالکان مشترک اوباش باشند.

و هر که ببیند که به یک قورباغه برخورد می کند ، سپس با یک انسان آزاده ، صالح و با فضیلت مخلوط می شود.

و هرکس ببیند که گروهی از قورباغه ها در یک زمین یا شهر فرود آمده اند ، مجازات خدا در آن مکان نازل می شود تا اینکه خداوند متعال او را دفع می کند.

گفته می شد قورباغه زنی آزاد ، پاک و مذهبی است که به کسی آسیب نمی رساند.

در مورد قورباغه ، آن را شخصی عبادت و پرتلاش تعبیر می کند و گروهی از آنها ارتش خداوند متعال است.

و هرکسی در خواب ببیند که قورباغه ای بخورد ، آنگاه مرد خوب و با فضیلت او را همراهی خواهد کرد.

و هر كه بسياري از قورباغه ها را در حال فرود آمدن بر روي زمين ببيند ، تعبير مي شود كه عذابي از جانب خدا در آن محل نازل خواهد شد.

گفته شد که رویای قورباغه ها ، اگر زیاد باشد و جیغ نکشد ، با تجمع مردم در مورد فساد تعبیر می شود ، و اگر آنها فریاد می زدند و صدای آنها را می شنیدند ، گرفتاری است.

و هرکس در خواب ببیند که قورباغه ای را از آب بیرون آورده و به زمین انداخته است ، این امر با تسلط وی بر شخص عبادت کننده تعبیر می شود و او را از امرار معاش باز می دارد و به او آسیب می رساند.

و چشم انداز گوشت قورباغه نشان دهنده بهره مندی اصحاب است.

و چشم انداز گفتگو با یک قورباغه آسیب خوب و کسب یک پادشاه است.

و هر کسی که قورباغه ای را ببیند که کلمه ای بر زبان نمی آورد ، ممکن است توسط شخصی تعبیر شود که با خواب بیننده کلماتی دارد که نمی تواند برای او بگوید ، بنابراین بگذارید شرایط خود را در آن در نظر بگیرد.

یکی از شاعران گفت:

گفت قورباغه. .. خردمندان آن را در دهان من فهمید آب است ، نه؟ هرکسی که در آن آب داشته باشد تلفظ می شود

اگر خواب دیدن قورباغه را در سر می پرورانید ، این به معنای نظارت بی دقت بر سلامتی شماست که ممکن است باعث بدبختی کوچکی در بین اعضای خانواده شما شود.

اگر در میان گیاهان قورباغه ای می بینید ، این بدان معنی است که شما یک دوست شاد و مناسب خواهید داشت که مورد اعتماد و مشاوره شما خواهد بود.

دیدن یک قورباغه نر برای یک زن به معنای ازدواج با یک بیوه ثروتمند است ، اما او پدر فرزندان خواهد بود که منظور او از او خواهد بود.

اگر قورباغه هایی را در مکانهای باتلاقی و پر از مزه مشاهده کنید ، این مشکل را پیشگویی می کند ، اما با مهربانی دیگران بر آن غلبه خواهید کرد.

اگر خواب خوردن قورباغه بودید ، این به معنای لذت های زودگذر و سود اندک از همراهی برخی افراد است.

اگر قورباغه ها را می شنوید ، این پیش بینی می کند که شما یک ملاقات خواهید کرد که در پایان به شما ثابت خواهد کرد که عقیم بوده و به صرفه نیست.

دیدن قورباغه های کوچک در خواب نشان می دهد که انتظارات نامطمئن در زمینه کاری باعث اضطراب و سردرگمی شما می شود.

اگر خانمی او را در آب زلال ببیند ، با یک فرد ثروتمند اما غیراخلاقی رابطه خواهد داشت.

قورباغه برکه ای: دیدن قورباغه برکه ای در خواب نشان می دهد که وارد ماجراهای ناموفق خواهید شد.

اگر زن هستید ، این بدان معنی است که نام شما با رسوایی تهدید می شود.

اگر قورباغه ای را بکشید ، انتقاد به عقل و رفتار شما معطوف می شود.

اگر این قورباغه ها را بگیرید ، کاتالیزوری برای تضعیف و سقوط یک دوست خواهید بود.

و قورباغه: مردی پرستشگر که در اطاعت خدا تلاش می کند و در مورد بسیاری از قورباغه ها در یک کشور یا منطقه ، این عذاب است.

و هر كه ديد گوشت قورباغه را مي خورد ، از برخي از اصحاب خود بهره مند شد.

و هرکسی که قورباغه ای را دید که با او صحبت می کند فرشته ای را زد و قورباغه آتش نمرود را خاموش کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا