تعبیر دیدن دنده در خواب

تعبیر دیدن دنده در خواب

دنده ها در خواب زنان هستند ، زیرا آنها از دنده ها ایجاد شده اند و دنده ها برای آنچه در توخالی وجود دارد محافظت می کنند ، مانند چادر و ستون های آن.

و شاید دنده ها نشانگر والدین و بستگان در درجات و سن های مختلف باشند ، و آنها در یک قرابت و عشق هستند و دنده ها نشان دهنده اقدامات پنهان است.

و هر که دنده های خود را از زیر پوست بیرون زده ببیند ، می ترسد که به خاطر آن مجازات شود.

اگر او خود را در خواب و بدون دنده ببیند ، در بیداری خود هیچ خانواده ، پول و فرزندی ندارد. شاید او در واقع همان کاری را انجام داد که فکر می کرد درست است و اشتباه کرده است.

و هرکس در خواب ببیند که از دنده های خود غذا می خورد ، سنگینی بر دوش خانواده و نزدیکانش می افتد ، یا چوب خانه خود یا آنچه را که از سرما و گرما می پوشاند می فروشد.

اگر در خواب دنده می بینید ، این فقر و محرومیت را پیشگویی می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا