تعبیر دیدن بادبادک در خواب

تعبیر دیدن بادبادک در خواب

اگر خواب پرواز بادبادک را دیده اید ، این به معنای تجلی بسیار خوبی از ثروت یا تجارت است ، اما ثبات کمی روی آنها است.

اگر می بینید که یک بادبادک روی زمین می افتد ، این ناامیدی و شکست را پیش بینی می کند.

اگر آرزو دارید که یک بادبادک بسازید ، با وسایل کمی بسیار زیاد دست به کار می شوید و با تحریف واقعیت ها به دنبال تصاحب شخصی که دوستش دارید خواهید بود.

اگر می بینید بچه ها بادبادک می پرند ، این به معنای کار سرگرم کننده و سبک است. اگر بادبادک از سطح بینایی بالاتر رود ، امیدها و جاه طلبی های بزرگ خود را به ناامیدی و از دست دادن تبدیل می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا