تعبیر دیدن تمبر پستی در خواب

تعبیر دیدن تمبر پستی در خواب

اگر در خواب مهر پستی می بینید ، این نشان دهنده نظم و نظم در کار است.

اگر سعی کنید از تمبر دست دوم استفاده کنید ، اعتبار شما به شدت تزلزل خواهد یافت.

اگر از تمبر پستی استفاده می کنید ، این پیش بینی می کند که مشهور خواهید شد و به سرعت از نردبان بالا می روید.

اگر تمبر پستی را پاره دیدید ، بدانید که مسیر شما مملو از خطرات است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا