تعبیر دیدن آسیاب قهوه در خواب

تعبیر دیدن آسیاب قهوه در خواب

اگر در خواب آسیاب قهوه می بینید ، این بدان معناست که شما در حال نزدیک شدن به خطر قریب الوقوع هستید و تمام قدرت و هوشیاری شما را برای ایستادن لجبازانه برای جلوگیری از عواقب وحشتناک آن ضروری می کند.

اگر می شنوید که سنگ زنی می کند ، این نشان می دهد که شما به سختی موجود شیطانی را که علیه کار شما ساخته شده شکست خواهید داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا