تعبیر دیدن گچ در خواب

تعبیر دیدن گچ در خواب

و اما گچ ، نشانگر اندوه و اندوه است و خوردن آن نشانگر ضرر فرشته است.

اگر زنی در خواب ببیند که صورت خود را با گچ سفید می کند ، این بدان معنی است که برای جلب تحسین کنندگان برنامه ریزی می کند.

اگر رویای استفاده از گچ روی تخته سیاه را داشته باشید ، مورد تشویق مردم قرار خواهید گرفت ، مگر اینکه تخته سیاه باشد ، در این صورت نشان دهنده بدشانسی است.

اگر دستان پر از گچ را گرفته اید ، پس این ناامیدی را پیشگویی می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا