تعبیر مراجعه به دندانپزشک در خواب

تعبیر مراجعه به دندانپزشک در خواب

مراجعه به دندانپزشک در خواب بیانگر نگرانی شما درباره ظاهر شماست.

این ممکن است به این معنی باشد که در صداقت و نیت برخی از افراد در زندگی خود شک دارید.

این رویا ممکن است به این معنی باشد که دردی که تجربه می کنید در طولانی مدت شما را بهتر و قویتر می کند.

اگر در خواب یک دندانپزشک می بینید که دندانهای شما را معالجه می کند ، این بدان معناست که فرصتی پیدا خواهید کرد که صداقت و شرافت شخصی را که با او معامله می کنید زیر سوال ببرید.

اگر او را در حال معالجه دندان های دختری دیدید ، این بدان معناست که در محافل نزدیک به خود بلافاصله با رسوایی روبرو خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا