تعبیر دیدن گرده در خواب

تعبیر دیدن گرده در خواب

و اما در مورد گرده ، این پول مبارکی است که خوابیده است ، “و درختان خرما با ساقه های خود به عنوان روزی برای بندگان برخاسته اند.”

و هر كه ديد گرده ظاهر شد و آن را خورد ، پول خود را خورد.

و هرکس در خواب ببیند که به گرده زیاد آلوده شده و چیزی از آن نمی خورد ، پس پادشاه از او عصبانی شده و سپس از او راضی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا