تعبیر دیدن عدس در خواب

تعبیر دیدن عدس در خواب

در خواب ، اگر حلال شود ، پول حلال است و گفته شد كه آنها و رزق و روزی ضعیفی هستند.

در مورد عدس ، خوب است ، زیرا ابن سیرین آن را دوست داشت زیرا این Smat ، دوست بخشنده ترین ها ، ابراهیم ، سلام الله علیه بود.

در مورد رویای خوردن عدس ، قابل ستایش نیست ، زیرا قوم موسی علیه السلام وقتی از خوردن حبه و بلدرچین حوصله سر برآوردند ، جوانه زدن عدس را از خداوند خواستند ، بنابراین خداوند آنها را به این دلیل توبیخ کرد.

اگر خواب عدس را دیده اید ، این نشان دهنده مشاجرات و یک محیط ناسالم است.

این رویا به دختر هشدار می دهد که از معشوق خود قانع نخواهد شد ، اما توصیه های پدرانه او را وادار می کند که اجتناب ناپذیر باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا