تعبیر دیدن لوله در خواب

تعبیر دیدن لوله در خواب

اگر در خواب ببینید که دارید لوله می کشید ، این نشان می دهد که لذت دیدار با یک دوست قدیمی و همچنین حل مشاجرات و مشکلات قدیمی را خواهید داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا