تعبیر دیدن غوطه وری در خواب

تعبیر دیدن غوطه وری در خواب

اگر آرزو داشتید که شهرها یا کشورهایی را که در زیر آب های آشفته و تاریک غوطه ور شده اند ، ببینید ، این به معنای یک مصیبت بزرگ و از دست دادن زندگی در اثر یک فاجعه وحشتناک است.

اگر می بینید که انسانها توسط آبهای سیل آسا غرق شده اند ، این فساد یا ناامیدی والدین را پیشگویی می کند و زندگی مبهم و بی فایده خواهد بود.

اگر می بینید که منطقه وسیعی از آب زلال غرق شده است ، این به معنای سود و تسهیل پس از یک مبارزه ظاهرا ناامید کننده با شانس است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا