تعبیر دیدن فیس بوک در خواب

تعبیر دیدن فیس بوک در خواب

اگر در خواب سایت شبکه اجتماعی فیس بوک را دیده اید ، این نشان دهنده تمایل شما برای گسترش حلقه اجتماعی است.

و فیس بوک در خواب نه تنها نماد تمایل شما برای گسترش حلقه روابط خود است ، بلکه نشان دهنده این است که می خواهید روابط بیشتری را به روشی مستقیم و شخصی جمع کنید.

وقت آن است که از پوسته خود بیرون بیایید و زمان آن فرا رسیده است که جهان اطراف خود را کشف کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا