تعبیر دیدن قانون در خواب

تعبیر دیدن قانون در خواب

اگر خواب قانون را ببینید ، این نشان می دهد که ویژگی های پیشرفته ذهن به بالاترین خواسته ها می رسند.

این رویا برای زنان به معنای زندگی عاری از احساسات ریز حسادت و حسادت است که معمولاً باعث اندوه زنان می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا