تعبیر دیدن خشکسالی در خواب

تعبیر دیدن خشکسالی در خواب

این یک رویای شوم است که نشان دهنده درگیری های مشکوک بین ملت ها و خونریزی های فراوان است.

بلایایی رخ خواهد داد ، کشتی ها غرق می شوند ، خانواده ها با هم مشاجره می کنند و از هم جدا می شوند.

رویا باعث بیماری خواهد شد که برای شما مضر است و کارهای شما منحرف می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا