تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر دیدن زخم در خواب

دیدن زخم و تب

هر کس در بدن خود زیاد یا یکی از نقص ها را ببیند ، پس این پول است که مالک از ادعای خود می ترسد.

گفته شد که بدن واژه ای است که چاپ می شود و در آن کمبودی رخ می دهد و ممکن است وقوع چیزی باشد که از او متنفر باشد و سلامتی این افراد ستودنی است و اگر در آن نباشد ، پس کسب آن پول

هرکس در خواب ببیند که بدنش دارای زخم و خار است ، پس مقدار پول ممنوع تحت تأثیر او قرار می گیرد ، مگر اینکه بر گردن او باشد ، زیرا این بدهی به اوست و به او اعتماد می کند.

و هر كه در بدن خود چيزى از آن را ببيند ، به بيمارى او تعبير مى شود ، و گفته شد كه همسرش به خويشاوندان خود آلوده است ، و گفته شد كه او را با شلاق كتك زده اند ، و گفته شد كه گوشت مردم را مى خورد با لبیک گویی و شایعات ، و ممکن است زخم ها با دیدن آنها روی صورت او بیرون بیایند

احساس می شود که تب دارد ، دچار پریشانی ، توهم و تاریکی می شود.

و اگر ببیند که در سرما است ، اتفاقی می افتد که شکست می خورد ، و این دو دیدگاه اصلاً خوب نیستند.

اگر در خواب زخم دیدید ، این پیش بینی می کند که این بیماری باعث از دست دادن و آشفتگی روحی شما خواهد شد.

اگر در خواب با زخم معالجه کنید ، این پیش بینی می کند که خواسته ها و آرزوهای شخصی شما جایی برای شادی دیگران خواهد داشت.

اگر می بینید کودکی دچار زخم و جوش می شود که باعث می شود استخوان های او دیده شود ، این پیش بینی می کند که حوادث و مشکلات دردناک برنامه ها و پروژه های شما را با شکست مواجه می کند و فرزندان شما بیمار می شوند.

اگر در خواب زخم هایی در بدن خود مشاهده می کنید ، این ضعف سلامت و اختلال روانی را پیش بینی می کند.

پس از این رویا ، در تجارت و بیماری خود با ضرر روبرو خواهید شد.

زخم معده:

اگر در خواب زخم معده می بینید ، این از دست دادن دوستان ، جدایی دوستداران و افت تجارت و تجارت را پیشگویی می کند.

اگر در خواب دیدید که از زخم معده رنج می برید ، این پیش بینی می کند که همراهان به دلیل افراط در شهوات و لذت ها از شما دور می شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا