تعبیر دیدن کوسه در خواب

تعبیر دیدن کوسه در خواب

دیدن او در خواب بیانگر عزم و عزت بالا در نسب است زیرا او بالاتر است و بالاتر از او نیست و او را سگ دریا و قریش می نامند.

کوسه ای در خواب پیشگویی می کند که دشمن ترسناکی در انتظار شماست.

اگر کوسه ای شما را گرفت و به شما حمله کرد ، این پیش بینی می کند که عقب نشینی هایی را تجربه خواهید کرد که شما را در غم و نگرانی فرو خواهد برد.

اگر خواب کوسه ای را ببینید که در آب زلال شنا کند ، این پیش بینی می کند که از لذت و لذت در زنان و زندگی راحت لذت خواهید برد ، اما از حسادت و حسادت رنج خواهید برد ، که به طور حتم باعث اضطراب ، نگرانی و بدبختی شما خواهد شد.

اگر خواب دیدن یک کوسه مرده را در سر داشته باشید ، این پیش بینی می کند که شما بهتر خواهید شد و خوشبختی دوباره برای همراهی شما در تجارت شما بازمی گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا