تعبیر دیدن گل کلم در خواب

تعبیر دیدن گل کلم در خواب

اگر در خواب ببینید که گل کلم می خورید ، پس بخاطر بی توجهی به وظیفه توبیخ می شوید.

اگر می بینید که کلم بروکلی در حال رشد است ، پروژه های شما پس از یک دوره ضرر درخشان می شوند.

اگر دختری این سبزی را در باغ ببیند ، برای خوشبخت کردن پدر و مادرش ازدواج می کند نه اینکه خودش را خوشبخت کند.

و گل کلم: مردی دهقان که از ذکاوت رنج می برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا