تعبیر دیدن کوتوله در خواب

تعبیر دیدن کوتوله در خواب

این خواب بسیار پسندیده است.

اگر کوتوله خوش فرم باشد و تماشاگران را خوشحال کند ، این پیش بینی می کند که ذهن یا قامت شما کوتوله نخواهد شد.

اگر دوستان کوتوله ای می بینید ، این نشان دهنده سلامتی آنهاست و از طریق آنها از لذتهای زیادی لذت خواهید برد.

کوتوله های زشت و بدنام ، اوضاع ناراحت کننده ای را رقم می زنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا