تعبیر دیدن بخشی در خواب

تعبیر دیدن بخشی در خواب

دید مناسب

اگر سوگند نادرست باشد ، فقر ، ذلت ، خیانت و فریب است و اگر سوگند غیراخلاقی باشد ، آن کسى است که سوگند یاد کرده ویرانه خانه است.

اگر سوگند صادقانه باشد ، این عمل صالح است و از ترس در امان است.

پرداخت کردن

در زبان ، این یک سوگند بر همه چیز است ، و دادن یک شخص در خواب به همسرش نشانگر نگرانی و تحرک ، و آنچه سوگند به پدران و مادران را ضروری می کند ، و این را به سوگند خداوند متعال ترجیح می دهد.

اگر در خواب دیدید که فحش می دهید ، این پیش بینی دعوا و مشاجره با دیگران است.

در مورد قسم ، به گفته خداوند متعال ، این نشانه پوچی و فریب است: “و او با آنها شریک شد که من از مشاوران شما هستم ، پس فریب بخورند.”

و سوگند صادقانه پیروز است و حق را با گفتن حق تعالی می گوید ، “و اگر سوگند می دانید ، سوگند بزرگی است.”

سوگند دروغ خیانت ، تحقیر ، نافرمانی و فقر است ، همانطور که خداوند متعال می فرماید: “و از هر سوگند دهنده توهین کننده اطاعت نکنید.”

و وقتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد که فرمود: سوگند دروغ خانه را بدون هیچ چیز ترک می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا