تعبیر دیدن قصاب در خواب

تعبیر دیدن قصاب در خواب

قصاب نشانگر فرشته مرگ است.

دیدگاه السالاخ

اسلاخ مردی ناعادلانه است که از حقوق مردم می گذرد و جلوی پول آنها را می گیرد.

اگر می بینید که قصابی ها گاو را ذبح می کنند و خون زیادی ریخته شده است ، پس می توانید در خانواده خود یک بیماری طولانی و جدی را انتظار داشته باشید.

اگر می بینید که یک قصاب گوشت را برش می دهد ، جامعه شخصیت شما را توضیح می دهد و به شما آسیب می رساند.

مراقب نوشتن نامه یا اسناد باشید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا