تعبیر دیدن نیشکر در خواب

تعبیر دیدن نیشکر در خواب

در مورد نی ها به طور خاص ، در کلمه ای شرم آور و راضی کننده تعبیر می شود.

و هرکس در خواب ببیند که عصا را می مکد ، سپس به چیزی روی خواهد آورد که درباره آن زیاد صحبت می کند ، اما انجام این کار برای او غیرممکن است.

دیدن میله های قند در خواب به این معنی است که با خبرهای ناراحت کننده ای روبرو خواهید شد که شما را مضطرب می کند.

نیشکر: فراوانی کلماتی که شیرین و شیرین می شوند.

و یک مست بوسه یک عاشق ، یا یک پسر است.

و قند زیاد بیانگر این است که گفته شد و گفته شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا