تعبیر دیدن داستان در خواب

تعبیر دیدن داستان در خواب

قصه گو: مردی کاملاً حفظ شده ، به دلیل گفتن حق تعالی ، “ما بهترین داستان ها را برای شما می گوییم”.

و اگر ببیند که داستان را می گوید ، از ترس در امان است ، زیرا این سخنان حق تعالی می گوید: “هنگامی که نزد او آمد و برایش قصه گفت ، گفت: نترس.”

اگر دید فروشنده ای از دست مالباختگان فرار کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا