تعبیر دیدن قلع در خواب

تعبیر دیدن قلع در خواب

و قلع پول است و مراد آن را بدست می آورد و از آن برای بدست آوردن فرج استفاده می کند و در بیان بهتر از سرب است.

در مورد رویاهایی که از قلع کار می کند ، با توجه به آنچه در جزئیات ذکر می شود ، هر یک در فصل خود ، آنها انواع مختلفی دارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا