تعبیر دیدن کوته بینی در خواب

تعبیر دیدن کوته بینی در خواب

اگر خواب ببینید کوته فکر هستید ، پس مستعد شکست و بازدید غیر منتظره از شخصی هستید که دوستش ندارید.

برای دختر ، این خواب پیش بینی می کند که او با زنان دیگر وارد رقابت و رقابت خواهد شد.

اگر در خواب دیده اید که دوست دختر شما کوته فکر است ، این پیش بینی می کند که او شما را رها کرده و باعث غم و اندوه شما خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا